You are here: Home
การแก้ปัญหา Brother dcp-j125-j315w พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จีแอนด์เอ   
วันพุธที่ 23 มกราคม 2013 เวลา 07:40 น.

วิธีการแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์ Brother DCP-j125-j315w

 ในการใช้งานเครื่องพิมพ์เราอาจจะพบปัญหาการใช้งานได้เนื่องจากระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์มีกลไกรหลายส่วนทำให้เมื่อใช้งานไปสักระยะอาจจะเกิดปัญหา error ต่างๆ ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นครับ

1.B&W Print only Replace ink

สาเหตุ,อาการ  หมึกสีดำหมดในกรณีที่ขึ้นข้อความนี้เราสามารถพิมพ์งานได้เฉพาะสีดำจะไม่สามารถพิมพ์สีได้เนื่องจากหมึกหมด

วิธีแก้ เปลี่ยนตลับหมึกที่หมด

2.Cannon Detect    อาการ ตรวจไม่พบตลับหมึก

วิธีแก้ เครื่องพิมพ์มองไม่เห็นตลับหมึก ให้ดูที่จอ LCD ว่าเครื่องฟ้องสีใดหมด ให้เปิดฝาปิดตลับหมึกออกแล้วเอาตลับหมึกสีที่หมดออกแล้วใส่อย่างช้าๆ หากเราใส่เร็วส่วนมากเครื่องจะมองไม่เห็น ในบางเครื่องเราอาจจะต้องเปิดฝาสแกนขึ้นและเอาตลับหมึกออกแล้วใส่เข้าไปใหม่เครื่องจึงจะมองเห็นตลับหมึก เมื่อเราทำตามขั้นตอนที่แนะนำแล้วเครื่องยังมองไมเห็นตลับหมึกต้องตรวจเช็คระบบเซ็นเซอร์ต่างๆของเครื่องว่ายังทำงานปกติหรือไม่

3.Cannon Print Replace Ink  อาการ,สาเหตุ  ตลับหมึกสีใดสีหนึ่งหมด

วิธีแก้ไข เปลี่ยนตลับหมึกสีที่หมด เครื่องจะแจ้งสีที่หมดที่จอ LCD

4.Cover is open อาการ ฝาสแกนหรือฝาปิดตลับหมึกปิดไม่สนิท

วิธีแก้ ปิดฝาสแกน ฝาปิดตลับหมึกอีกครั้งดูว่าปิดสนิทหรือไม่ ในกรณีที่ปิดไม่สนิทอาจจะมีอะไรไปติดหรือขวางทำให้ปิดไม่ได้เครื่องจึงฟ้องว่าฝาเปิดอยู่

5.Data Remaining  อาการ , สาเหตุ มีข้อมูลค้างอยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง

วิธีแก้ กดปุ่ม Stop / Reset ค้างไว้สัก 10 วินาที เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ที่ค้างไว้และลองสั่งพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

6.High Temperature อาการ , สาเหตุ หัวพิมพ์ร้อนเกินไป ( อุณหภูมิสูง )

วิธีแก้ หยุดการพิมพ์และปิดเครื่องทิ้งไว้สัก 5-10 นาที แล้วค่อยลองพิมพ์ใหม่ ส่วนมากหากไม่มีอุปกรณ์อะไรเสียจะใช้งานได้ปกติ อาการนี้อาจเกิดจากเราสั่งพิมพ์มากเกินไปดังนั้นไม่ควรสั่งพิมพ์ต่อเนื่องครั้งละมาก 

7.Ink Absorber Full อาการ , สาเหตุ แผ่นซับหมึกหรือเคาเตอร์ของเครื่องพิมพ์เต็มเครื่องจึงตัดการทำงาน 

วิธีแก้ไข รีเช็ทเคาเตอร์ใหม่ ( ดูวิธีแก้ได้ที่ หมวด ถาม-ตอบ ) และเปลี่ยนแผ่นซับหมึก

8.Ink Absorber NearFull อาการ , สาเหตุ แผ่นซับหมึกและเคาเตอร์ของเครื่องใกล้เต็ม

วิธีแก้ไข รีเช็ทเคาเตอร์ใหม่ ( ดูวิธีแก้ได้ที่ หมวด ถาม-ตอบ ) และเปลี่ยนแผ่นซับหมึก

9.Ink Low  อาการ , สาเหตุ อุณหภูมิของหัวพิมพ์ต่ำเกินไป

วิธีแก้ไข ปิดเครื่องพิมพ์แล้วทิ้งไว้สัก 5-10 นาที แล้วลองพิมพ์ใหม่ หากพิมพ์ไม่ได้อาจจะเกิดจากอะไหล่ในส่วนอื่นๆของเครื่องเสียหรือทำงานผิดพลาด

10.Media Error อาการ , สาเหตุ เครื่องไม่สามารถอ่าน Memory Card  ได้

วิธีแก้ไข ให้ลองถอดออกมาทำความสะอาดแล้วใส่เข้าไปใหม่ ถ้ายังใช้ไม่ได้อาจจะเกิดจาก Memory Card อาจจะเสียหรือฟอร์แมตไม่สมบูรณ์ให้ลองหา Memory Card อันอื่นมาลองใส่หากใช้งานไม่ได้อีกช่องใส่ของตัวเครื่องอาจจะเสีย

11.Media is Full อาการ , สาเหตุ Memory Card ที่ใช้งานอยู่เต็ม

วิธีแก้ ลบไฟล์บางส่วนออก

12.No File อาการ , สาเหตุ ไม่สามารถอ่านไฟล์ Memory Card ได้

วิธีแก้ ตรวจสอบไฟล์ดูว่าเป้นนามสกุล .JPG หรือไม่ หากเป็นามสกุลอื่นเครื่องจะมองไม่เห็น

13.No Ink Cartride อาการ , สาเหตุ เครื่องมองไม่เห็นตลับหมึก

วิธีแก้ เอาตลับหมึกทั้งหมดออกแล้วใส่เข้าไปใหม่อย่างช้าๆตาที่เครื่องแจ้งในจอ LCD ใส่ตามที่เครื่องแจ้งให้ใส่

14.No Paper Fed อาการ , สาเหตุ กระดาษหมด หรือ การดึงกระดาษผิดพลาดอาจจะใส่กระดาษไม่ตรงล๊อกให้เอาออกแล้วลองใส่ใหม่

วิธีแก้ ตรวจสอบถาดใส่กระดาษว่ามีกระดาษหรือไม่ หรือใส่ตรงล๊อกของถาดใส่หรือไม่

15.Out of Memory อาการ , สาเหตุ หน่วนความจำของเครื่องเต็ม

วิธีแก้ กดปุ่ม Stop / Reset เพื่อยกเลิกและลองสั่งใหม่

16. Paper Jam อาการ , สาเหตุ มีกระดาษติด

วิธีแก้ นำกระดาษที่ติดออก โดยดูที่ถาดใส่กระดาษและฝาครอบชุดกระดาษด้านหลังเครื่องว่ามีกระดาษติดหรือไม่

17.Unable to Clean xx /Unable to Init. xx / Unable to Print xx /Unable to Scan xx  อาการ กลไกเครื่องทำงานผิดพลาด หรือมีวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ในเครื่อง

วิธีแก้ ยกฝาสแกนขึ้นและตรวจสอบว่ามีอะไรติดในเครื่องหรือไม่ ถ้าหาไม่เจอควรส่งช่างให้ตรวจสอบให้

18.Wrong Paper Size อาการ , สาเหตุ ตั้งค่ากระดาษไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ ดูว่าเราตั้งค่ากระดาษตรงตามใช้หรือไม่แล้วลองสั่งพิมพ์ใหม่

 

ข้อมูลจาก Brother  และประสบการณ์ใช้งานจริง

เขียนโดย www.gapink.net จีแอนด์เอ อิ้งค์เซอร์วิส

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 มกราคม 2013 เวลา 08:38 น.
 

คอมเมนต์  

 
0 #7 ช่างเอ๋ 2016-02-25 08:46
ลองทำความสะอาดห ัวพิมพ์และเทสหั วพิมพ์ดูครับ หากล้างสัก 2-3 รอบแล้วไม่ดีขึ้ นแนะนำให้ยกมาให ้ช่างดูครับ
Cleaning the print head วิธีการล้างหัวพิมพ์หรือทำความสะอาดหัวพิมพ์
-กดปุ่ม Menu
-กดปุ่ม ^ ขึ้นหรือลง หาเมนู Ink กดปุ่ม OK เพื่อเลือก
-กดปุ่ม ^ ขึ้นหรือลง หาเมนู Cleaning กดปุ่ม OK เพื่อเลือก
-กดปุ่ม ^ ขึ้นหรือลง เพื่อเลือกทำความสะอาด
1.Black ทำความสะอาดเฉพาะดำ
2.Colour ทำความสะอาดเฉพาะสี
3.All ทำความสะอาดดำและสี
-กดปุ่ม Ok เพื่อเริ่มทำความสะอาด

Checking the print Quality วิธีการเทสหัวพิ มพ์ ( ทดสอบหัวพิมพ์ )
-กดปุ่ม Menu
-กดปุ่ม ^ ขึ้นหรือลง หาเมนู Ink กดปุ่ม OK เพื่อเลือก
-กดปุ่ม ^ ขึ้นหรือลง หาเมนู Test Print กดปุ่ม OK เพื่อเลือก
-กดปุ่ม ^ ขึ้นหรือลง Print Quality กดปุ่ม OK เพื่อเลือก
-กดปุ่ม Colour Start เพื่อเริ่มการเท
 
 
0 #6 ปรีดา ทานาแซง 2016-02-24 22:39
ปัญหาเครื่องปริ ้น Brother J315w สีดำเป็นเส้น เหมือนสีดำออกไ่ ม่เต็ม อักษรไม่ชัด เบอร์ๆ
 
 
0 #5 ช่างเอ๋ 2015-12-26 14:31
1.ถอดปลั๊กเครื่ องพิมพ์
2.กดปุ่ม Start ( ปุ่มเขียวปมุ่ถ่ ายเอกสารสี ) กดค้างไว้แล้วเสียบปลั๊ก
3.รอจนเครื่องเครื่องขึ้นคำว่า Mantenance บางเครื่องอาจจะ ขึ้น Machine Error 46 ให้ลองกดในข้อต่อไปได้เลย
4.กดปุ่ม Mono (ปุ่มถ่ายเอกสาร ดำ ) หน้าจอจะขึ้น Mantenance
5.กดลูกศรขึ้น-ลง หาเมนู Mantenance 80 แล้วกด OK
6.กดลูกศรขึ้น-ลง หาเมนู PURGE :xxxx
7.กดปุ่มตัวเลข 2783 หากดถูกต้องตัวเ ลขหลัง PURGE จะเปลี่ยนเป็น 0
8.กดปุ่ม Stop 1 ครั้ง เพื่อจบการทำงาน
 
 
+1 #4 chaithawat 2015-12-26 11:12
ปันหาที่เจ็ดอ่ะ คับ Ink Absorber Full ต้องแก้ไง ไม่มีบอกเลยครับ
 
 
+1 #3 chaithawat 2015-12-26 10:43
ปันหา ink adsorber full
see troubleshooting in user's guide.
 
 
0 #2 ช่างเอ๋ 2015-11-05 12:18
โปรแกรมอะไรครับ ถ้าเช็ทบอร์ดใช้ วิธีกดครับไม่ต้ องใช้โปรแกรม
 
 
0 #1 k.service 2015-11-05 12:06
จะโหลดโปรแกม ของ DCP-J125 ต้องเข้าไปโหลดต รงไหนคะ
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2096
mod_vvisit_counterYesterday2116
mod_vvisit_counterThis week14226
mod_vvisit_counterLast week16753
mod_vvisit_counterThis month14226
mod_vvisit_counterLast month75727
mod_vvisit_counterAll days2815719

LOGINสถิติแบบละเอียด Histats

ติดต่อผ่าน Facebook